Legion Maryi

Międzynarodowe Katolickie Zrzeszenie Wiernych Świeckich

Prezydium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

przy parafii pw Miłosierdzia Bożego w Lublinie

Data założenia 8 grudnia 1992 rok.

W 2017  prezydium Legionu Maryi obchodziło jubileusz 25 – lecia powstania  i działalności w naszej parafii.

Kierownik duchowy – ks. Piotr Kanak

Nasze prezydium:

Legioniści czynni   – 10 członków

Legioniści wspomagający – 8 członków

Spotkania odbywają się w sali katechetycznej w każdy wtorek
o godz. 16:30.

Podejmowane prace to: wspólna modlitwa, odwiedzanie ludzi samotnych, starszych, chorych w szpitalach, lub domach opieki społecznej, w hospicjum.

Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik, prowadzący życie chrześcijańskie, który gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu.

Serdecznie zapraszamy do Legionu Maryi .

Historia Legionu Maryi na Świecie Historia Legionu Maryi               w Polsce Struktura LM Charyzmat LM Symbole  – Legionu Maryi

Historia Legionu Maryi na świecie

Legion Maryi powstał 7 września 1921 roku w Dublinie, stolicy Irlandii. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff.  Przez siedem pierwszych lat Legion Maryi rozwijał się wyłącznie w Irlandii. Dzisiaj jest obecny w przeszło 160 krajach. Liczba członków aktywnych w świecie wynosi powyżej trzech milionów, pomocniczych około siedmiu milionów.

Historia Legionu Maryi w Polsce

W 1948 roku, za pośrednictwem b. Anatola Kaszczuka, powstały pierwsze grupy legionowe w Polsce, reaktywowany został w latach osiemdziesiątych XX wieku. Obecnie LM istnieje w 27 diecezjach. W Polsce Legion Maryi rozwinął się     w latach 80-tych XX wieku, na życzenie Papieża Jana Pawła II, od którego wielokrotnie otrzymywał błogosławieństwa apostolskie.

W Polsce do 2014 roku Legion Maryi był formacją katolicką. Dopiero od kwietnia 2014 Legion Maryi jest Stowarzyszeniem Osób Świeckich.

Opiekun Legionu Maryi w Polsce  –                                           Ks Biskup Roman Marcinowski

Opiekun Legionu Maryi Archidiecezji Lubelskiej                  Ks Józef Sarzyński                                    Ks Mirosław Kawczyński

Struktura

Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy.

Legion składa się z 6 stopni rad: Concilium – najwyższa rada Legionu znajdująca się w Irlandii, obejmująca cały świat,   Senat – najwyższa rada w danym państwie, Regia, Komicjum, Kuria,   Prezydium – najniższa rada obejmująca jedną parafię

2

Charyzmat

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę                       i pracę apostolską.

Symbole  – Legionu Maryi

Vexillum Legionu Maryi

Na szczycie jest Gołębica – symbol Ducha Świętego. Poniżej, na poprzecznej tabliczce, umieszczony jest napis: Legio Mariae (Legion Maryi). Między tabliczką a drzewcem znajduje się owal z wizerunkiem Maryi Niepokalanie Poczętej (wzięty z awersu Cudownego Medalika). Wizerunek Maryi połączony jest                       z tabliczką ornamentem z róży i lilii. Drzewce umieszczone jest na globie ziemskim, który spoczywa na czworokątnej płaskiej podstawie. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci.

Ikona Legionu Maryi

Ikona Legionu to obraz namalowany przez młodego artystę                 z Dublina, jako dar dla Legionu Maryi. W górze obrazu przedstawiony jest Duch Święty, dawca wszelkich dobrodziejstw. Na dole widzimy glob ziemski, a wokół skupionych dobrych i złych ludzi, symbol świata dusz. Pomiędzy obu grupami stoi Maryja, Pośredniczka łask, wstawiająca się za cały świata.

3

Cudowny Medalik – znany też jako Medalik Niepokalanego Poczęcia – medalik zapoczątkowany przez św. Katarzynę Labouré (właśc. Zoe Labouré, 1806–1876) ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo (szarytek) we Francji.

Wygląd medalika

Awers medalika przedstawia postać kobiety, z której rozłożonych rąk rozchodzą się promienie światła. Podstawą stóp jest półkula, na której widać węża. Wokół postaci Maryi widnieje tekst krótkiej modlitwy: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Rewers medalika zawiera zestawienie dwóch serc: Najświętsze Serce Jezusa otoczone koroną cierniową                                    i Niepokalane Serce Maryi przebite mieczem. Powyżej inicjał Maryi – litera M, a nad nią krzyż. Dodatkowo na obwodzie umieszczono 12 gwiazd

18 lipca, 2024