Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

23 Lubelska Drużyna Harcerek „Meandry” 

Drużyna działa w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Lubelskiej Chorągwi  Harcerek i Lubelskiego Hufca Harcerek „Rzeka”.

W swoje szeregi przyjmujemy dziewczynki w wieku 10-15 lat.

W ciągu roku spotykamy się na cotygodniowych zbiórkach, organizujemy również biwaki, zimowiska oraz obozy letnie. Harcerki mają możliwość ciągłego wszechstronnego rozwoju, zabawy, podróży i nawiązywania nowych przyjaźni. Chcemy by nauczyły się samodzielności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współdziałania w grupie. Dajemy możliwość pożytecznego spędzenia wolnego czasu. W swoim postępowaniu kierujemy się Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

Zapraszamy do kontaktu oraz na nasze spotkania w każdą sobotę !!

kontakt:
drużynowa 23 LDH „Meandry” Olga Niczyporuk
tel: 796 758 455

Otwórz się na harcerza bo harcerz nie kłamie!!!!

18 maja, 2022