Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

23 Lubelska Drużyna Harcerek „Meandry” 

Działamy w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Lubelskiego Namiestnictwa Harcerek, w hufcu „Rzeka”.

Drużyna powstała w 1991 roku i zrzesza dziewczęta w wieku 10-18 lat.

W ciągu roku harcerskiego uczestniczymy w różnego rodzajach zbiórkach: zastępów, drużyny, hufca, co najmniej 4 wyjazdach organizowanych przez hufiec tj. biwaku wrześniowym, zimowym, majowym oraz w lipcowym obozie a także bierzemy czynny udział w uroczystościach kościelnych. Staramy się by harcerki miały możliwość ciągłego rozwoju, zabawy i nawiązywania nowych przyjaźni. Chcemy by nauczyły się samodzielności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współdziałania w grupie, by pożytecznie w atmosferze zabawy spędziły swój wolny czas. Kierunek postępowania wyznaczają nam Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Przekazujemy to w ciekawej formie zabaw, gier, ognisk, wszystko otoczone w barwną fabułę.

Ponadto od dwóch lat, przy drużynie działa szóstka zuchowa „Elfy Wschodzącego Słońca”. Należą do niej dziewczynki w wieku od 7-10 lat. Razem z elfami z bajecznej krainy zuchenki poznają otaczający je świat. Dzieci już od najmłodszych lat, w formie gier i zabaw, uczą się kreatywności, rozwijają wyobraźnię i starają się przejawiać własną inicjatywę.

Zapraszamy w nasze szeregi!!
kontakt:
drużynowa 23 LDH „Meandry” Eliza Kowalska
tel 667 963 153

drużynowa Szóstki Zuchowej: Katarzyna Marut

tel: 505 835 161

e-mail: hans.km@vp.plhans.km@vp.pl

Otwórz się na harcerza bo harcerz nie kłamie!!!!

8 marca, 2021