Siostry

Siostra Anna Krystyna Izdebska

Data pierwszej profesji: 1977r.

Funkcja: przełożona domu; w parafii od 1995r.

Siostra Alina Cecylia Olszańska

Data pierwszej profesji: 1964r.

Funkcja: kancelistka; w parafii od 1987r.

Siostra Tomasza Agnieszka Jaroszkiewicz

Data pierwszej profesji: 1999r.

Funkcja: katechetka w Szkole Podstawowej Nr 30; w parafii od 2017r.

Siostra Irena Łuka

Data pierwszej profesji: 2017r.

Funkcja: zakrystianka; w parafii od 2017r.

Siostra Laurencja Danuta Chodźko

Data pierwszej profesji: 1984r.

Funkcja: katechetka w Szkole Podstawowej Nr 30; w parafii od 2018r.

Lipiec 23, 2019