Kapłani

Ks. Wojciech Iwanicki

Tytuł: mgr lic. (teologia)

Data święceń: 25.05.1996

Funkcje: proboszcz

Ks. Rola Marcin

Tytuł: mgr (geografia, teologia)

Data święceń: 29.05.2004r.

Stanowisko: wikariusz od 01.07.2018r.

Funkcje: katecheta w Szkole Podstawowej Nr 30

e-mail: marcinrola73@wp.pl

Ks. Piotr Kanak

Tytuł: mgr (teologia)

Data święceń: 26.05.2018r.

Stanowisko: wikariusz, od 01.07.2021r.

Ks. Wilczyński Krzysztof

Tytuł: mgr (teologia)

Data święceń: 28.05.2005r.

Funkcje: katecheta w Szkole Podstawowej Nr 30

Stanowisko: wikariusz, od 01.07.2018r.

e-mail: kskrzysztof@gmail.com

Ks. Eugeniusz Szymański

Tytuł: dr (teologia)

Data święceń: 05.06.1976 r.

Funkcje, stanowisko: rezydent, emeryt

e-mail: e.szymanski@diecezja.lublin.pl

Ks. Nalepa Krzysztof

Tytuł: mgr (teologia)

Data święceń: 05.06.1976r.

Stanowisko: rezydent

18 maja, 2022