Chór

Wkrótce po utworzeniu parafii Miłosierdzia Bożego w 1982 r odbył się nabór do chóru.

Ze względu na brak kroniki i zapisków przytoczone niektóre daty mają charakter orientacyjny. Pierwszym organistą był student KUL p. Jacek Kuropatwa. Chór pod jego przywództwem śpiewał dwa niecałe sezony. Po zmianie organisty chórzyści śpiewali w chórach parafialnych św. Teresy i św. Michała.

Na uwagę zasługuje chór działający przy ul. Krochmalnej (św. Teresy), prowadzony przez p. Stefankiewicza, bowiem poprzez sąsiedztwo i fakt, że większość śpiewaków mieszkała na os. Nałkowskich Chór ten często gościł w „Miłosierdziu Bożym”.

Po odejściu p. Stefankiewicza w 1991 r. Chór niemal w całości przeniósł się do „Miłosierdzia” , Dyrygentem został pan Jan Olszewski – nauczyciel muzyki.

Repertuar Chóru jest zdecydowanie nastawiony na oprawę wydarzeń liturgicznych i przez to ma charakter religijny. Przede wszystkim kolędy, pieśni wielkanocne, maryjne, na Boże Ciało i o charakterze ogólnym.

Pierwszy udział chóru w liturgii w parafii Miłosierdzia Bożego (po przeniesieniu) miał miejsce w dniu poświęcenia nowo wybudowanego Kościoła przez Arcybiskupa Bolesława Pylaka.

W 1984 r. Dyrygentką Chóru została p. Joanna Kuzaj, nauczycielka muzyki w tut. szkole.

Chór kontynuował repertuar religijny wzbogacając go o ambitniejsze pozycje, występował w koncertach kolędowych, a później na okoliczność świąt narodowych nawiązujących do powstań narodowych i etosu tamtych czasów.

Chór brał udział w przeglądach chóralnych, oraz występował gościnnie z koncertami kolęd, a także ubogacał liturgię w Kalwarii Zebrzydowskiej, Warszawie i na Jasnej Górze.

Chór działa na terenie parafii, korzysta z pomieszczeń parafialnych, a poprzez wspólne dobrze zorganizowane śpiewanie spełnia ważną funkcję integracyjną.

Obecnie dyrygentem chóru jest Pan Hubert Ozygała, a mecenasem sympatykiem od zawsze jest proboszcz ks. Eugeniusz Szymański.

Skład chóru ulega ciągle zmianom liczy od 45 do 50 osób.

Próby odbywają się zwykle w czwartki o g.17.30 i trwają ok, 2 godz.

Nazwa Chóru „Zdrój Miłosierdzia” jest owocem długich poszukiwań, przemyśleń i funkcjonuje od lipca 2004r.

1 grudnia, 2023