Al-Anon

„Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.

Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia

Wspólnota Al-Anon nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją ani jakąkolwiek instytucją.

Nie bierze udziału w żadnych sporach. Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska w sprawach niedotyczących wspólnoty, nie popiera ich ani nie odrzuca.

W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Wspólnota Al-Anon jest samowystarczalna dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania.

Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie rodzin alkoholików i dodawanie im otuchy oraz przez dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.”

DWANAŚCIE STOPNI AL-ANON

1.   Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy
w stanie kierować naszym życiem.

2.   Uwierzyliśmy, że Siła Większa od naszej własnej może nam przywrócić
równowagę ducha i umysłu.

3.   Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga –
jakkolwiek Go pojmujemy.

4.   Przeprowadziliśmy szczery i odważny rachunek sumienia.

5.   Wyznaliśmy Bogu, sobie – we własnym sumieniu – i innemu człowiekowi
istotę naszych błędów.

6.   Z całkowitą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości
naszego charakteru.

7.   Prosiliśmy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady.

8.   Sporządziliśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiliśmy
im wszystkim zadośćuczynić.

9.   Naprawiliśmy błędy popełnione wobec wszystkich ludzi – gdy tylko było to
możliwe bez krzywdy dla nich lub dla innych.

10. Prowadziliśmy w dalszym ciągu rachunek sumienia; w razie popełnienia
błędu jesteśmy gotowi przyznać się do tego.

11. Poszukiwaliśmy przez modlitwę i medytację coraz doskonalszej więzi
z Bogiem – jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie
Jego woli wobec nas i o siłę do jej spełnienia.

12. Dzięki stosowaniu Dwunastu Stopni dostąpiliśmy duchowego
przebudzenia i staraliśmy się nieść posłannictwo innym ludziom,
a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach.

Hasła Al-Anon

Zostaw – oddaj Bogu

Każdy dzień jest pełen problemów czekających na rozwiązanie.
Kiedy zauważysz, że Twoje zdenerwowanie zamienia się w całkowitą
wewnętrzną rozterkę, a rozterka w panikę ponieważ wszystkie dawne obawy
powracają ze wzmożoną siłą – jest to sygnał, aby się zatrzymać i zwrócić do Boga.
Nie jesteś wówczas w stanie uczynić nic rozsądnego, ale przekonasz się,
że Bóg dostarczy Ci siły i mądrości, jeśli poddasz Mu się sam, z własnej woli.

Najważniejsze – najpierw

Wiele naszych rozczarowań i kłopotów wynika z tego, że nie możemy dać
sobie rady z naszymi obowiązkami i problemami i rozwiązywać je po kolei,
według ich ważności. Konieczna jest dyscyplina wewnętrzna, aby umieć
odłożyć na później to, co mamy chęć zrobić najpierw, a zająć się tym,
co musi być zrobione od razu. Rezultat takiej dyscypliny jest zadowalający,
widzimy, że naprawdę coś osiągnęliśmy, mamy poczucie zwycięstwa,
gdyż zrozumieliśmy, że taki sposób postępowania jest celowy i wartościowy.

Żyj i daj żyć!

To upomnienie jest nam często potrzebne! Musimy zdać sobie sprawę z tego,
że nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, aby ciągle krytykować i osądzać innych
na podstawie tego, jak się zachowują i jak postępują. Jedynym naszym
obowiązkiem i celem powinno być zmienianie naszego własnego postępowania
i charakteru. Każdy ma prawo do osobistego punktu widzenia,
ale nie ma prawa narzucać go innym! Jeżeli wynikają różnice zdań
– staraj się być bezstronny.

Powoli, lecz pewnie

Kiedy obarczony problemami i kłopotami przyłączysz się wreszcie do grupy
Al-Anon, zobaczysz po raz pierwszy promień nadziei. Może to skłonić Cię
do usiłowania „zrozumienia wszystkiego od razu”.
Myślisz: „gdyby tylko nauczyć się tej tajemniczej formuły, która tak szybko
pomaga innym”. Jednak nie jest to wcale „tajemnicza formuła”, ale filozofia życia,
którą trzeba z wolna i cierpliwie studiować, aby zrozumieć nie tylko umysłem,
ale i całym sercem – powoli, lecz pewnie.
Jeżeli spróbujesz skupić się na każdym problemie, stopniu, spotkaniu z umysłem,
wolnym od troski, wówczas to, co jest Ci potrzebne w tym czasie, dotrze do Twojej świadomości o wiele łatwiej, niż gdybyś był pełen pośpiechu i wewnętrznej rozterki.
Powoli, lecz pewnie.

Dzięki łasce Bożej!

Kiedy jesteśmy rozgoryczeni i zawiedzeni zachowaniem alkoholika, dobrze
jest sobie przypomnieć, że ciężar cierpienia i rozpaczy, jaki Go przytłacza
nie jest jego własnym wyborem. Gdyby nie łaska Boża, my sami moglibyśmy
stać się ofiarami tej choroby! Bądźmy wdzięczni za błogosławieństwo trzeźwości
i starajmy się pomóc alkoholikowi w odnalezieniu tego błogosławieństwa
także dla niego.

17 kwietnia, 2024